Examinering van (nieuwe) medewerkers en stagiairs

Code Geldig vanaf
C0064 28-10-2021

De medewerker leert (nieuwe) medewerkers en stagiairs te beoordelen en te examineren. Ook leert zij binnen de organisatie de examinering en beoordeling van (nieuwe) medewerkers en stagiairs vorm te geven en deze te bewaken op kwaliteit. Zij controleert hierbij of de beoordeling en examinering van de stagiair en/of (nieuwe) medewerker kwalitatief op orde is en procesmatig juist is verlopen.

Het scholingstraject is gericht op werknemers met minimaal een mbo-diploma op niveau 3 die ruime ervaring hebben met het begeleiden van (nieuwe) medewerkers en/of stagiairs.

Door de tekorten in de sector zorg en welzijn is de behoefte aan instroom van nieuwe medewerkers en het bijscholen van medewerkers toegenomen, waardoor de beoordelings- en examineringscapaciteit van de leertrajecten binnen de diverse zorg- en welzijnsorganisaties onder druk staat. Dankzij deze scholing kunnen de medewerkers het beoordelen en examineren van stagiairs, zij-instromers/omscholers en bijscholers binnen de eigen organisatie professionaliseren. Zij bewaken de kwaliteit van de processen en voeren de beoordelingen en examinering mede uit. De beoordelings- en examineringscapaciteit neemt toe en de kwaliteiten van de beoordelingen en examinering is geborgd. De problematiek van de beoordelings- en examineringscapaciteit door de toestroom nieuwe medewerkers en het leren in de praktijk speelt sectoroverschrijdend. Deze scholing is daarom ook inzetbaar in andere sectoren.

Na het volgen van het scholingstraject examinering van (nieuwe) medewerkers en stagiairs, is de werkende breder inzetbaar in de eigen organisatie bij het organiseren van beleid rondom beoordelen en examinering in het praktijkleren. Ook is zij breder inzetbaar in de afrondingsfase van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiaires binnen de eigen beroepencontext en is zij organisatieoverstijgend inzetbaar. In sommige gevallen is zij sectoroverstijgend inzetbaar.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Coördineert en bewaakt examinering en beoordeling in de BPV
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Draagt bij aan examinering en beoordeling van een student in de BPV
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25487 Praktijkopleider Praktijkopleider 4 -