Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg

Code Geldig vanaf
C0098 22-10-2022

Na het het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder de cliënt ondersteunen bij zelfzorg en zorgtechnische handelingen uitvoeren. De certificaathouder weet hoe hij/zij moet handelen in onvoorziene en/of crisissituaties.

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die interesse hebben in het ondersteunen op het gebied van zelfzorg, het uitvoeren van zorgtechnische handelingen en het handelen tijdens onvoorziene en crisissituaties en dit graag willen leren.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg leidt tot brede, creatieve werving van nieuwe medewerkers en activiteiten gericht op behoud van huidige medewerkers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer opgepakt en omgezet in moties die Leven Lang Ontwikkelen structureel gaan borgen. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten worden medewerkers en zij-instromers geschoold in het ondersteunen van cliënten bij zelfzorg, het uitvoeren van zorgtechnische handelingen (het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp) en het handelen in onvoorziene en crisissituaties. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen op het gebied van zelfzorg en het uitvoeren van een aantal zorgtechnische handelingen (het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp). Daarnaast is deze medewerker beter uitgerust om te handelen tijdens onvoorziene en crisissituaties. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en zorg. Door het volgen van dit mbo-certificaat wordt de kwaliteit van de ondersteuning en voorlichting op het gebied van zelfzorg, de uitvoering van een zorgtechnische handeling en het professioneel handelen in een onvoorziene of crisissituatie gewaarborgd.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt de cliënt bij zelfzorg
Voert zorgtechnische handelingen uit
Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25780 Begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) 3 -