Ondersteuning thuis

Code Geldig vanaf
C0024 01-04-2019

In een groot aantal gebieden in ons land is sprake van krimp en/of vergrijzing. De vergrijzing leidt tot een groeiende vraag naar verschillende vormen van zorg, tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af en daarmee het beschikbaar zorgpersoneel. In dit scholingstraject worden huishoudelijke medewerkers opgeleid tot de nieuwe medewerker Ondersteuning thuis. Deze is niet alleen inzetbaar voor hulp bij de huishouding, maar kan ook laagcomplexe werkzaamheden uitvoeren in de persoonlijke verzorging. Op deze manier wordt er zo efficiënt en effectief mogelijk samen gewerkt door meerdere professionals die werkzaam zijn in de thuissituatie. De huishoudelijk medewerker wordt breder inzetbaar en kan beter samen werken met het netwerk en de wijkverpleging, bij de inwoners thuis. Voor de inwoner betekent dit minder 'gedoe' en minder professionals (tegelijkertijd) over de vloer en aan het lijf. Hulpbehoevende inwoners kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In het traject is naast resultaatgericht werken en samenwerken veel aandacht voor ‘signaleren’. De medewerker Ondersteuning thuis dient heel goed te weten welke taken zij kan en mag uitvoeren, en kán deze ook uitvoeren. Hij dient goed te weten wanneer het haar verantwoordelijkheid te boven gaat en/of moet worden doorverwezen.

Het certificaat is bedoeld voor medewerkers die ondersteunende werkzaamheden verrichten in de thuissituatie, met name in de huishoudelijke sfeer, die meer in hun mars hebben en vaak al jarenlang ervaring hebben. Het gaat om medewerkers die redelijk zelfstandig kunnen werken in een laagcomplexe situatie thuis.

Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van de groeiende vergrijzing in bepaalde regio’s. Er is een grote werkdruk en personeelstekorten in de wijkverpleging groeien waardoor er geen ruimte is nieuwe cliënten aan te nemen. Door dit certificaat kunnen reeds werkenden in de huishoudelijke hulp worden opgeleid om beter te gaan samen werken met wijkverpleging én hen een aantal taken uit handen te nemen. Gemeenten en zorginstellingen werken hierin regionaal samen met de onderwijsinstelling. Het certificaat bevat essentiële onderdelen van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn en voorziet in een duidelijke opleidingsvraag . Dit traject biedt een uitgelezen kans voor scholing van een groep zeer gemotiveerde medewerkers met het hart op de juiste plek. Deze medewerkers werken op deze manier aan hun beroeps- én persoonlijke ontwikkeling.

Het certificaat omvat een takenpakket waarmee de medewerker ondersteuning thuis breder inzetbaar wordt, waardoor er rond de thuiswonende cliënt zo efficiënt en doelmatig mogelijk gewerkt wordt. Het gaat om taken waarmee zij de cliënt, naastbetrokkenen of collega’s vraaggericht ondersteunt bij huishouden, persoonlijke zorg en activiteiten van het dagelijks leven (ADL).

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt bij wonen en huishouden
Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25498 Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 2 -