Begeleider praktijkleren

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Geldig tot Certificaten Beroepsvereisten
K1226 240 Verbredend 22-05-2021 - Ja Nee

In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar hoe je een stagiair of (nieuwe) medewerker kunt begeleiden op de werkvloer. Hij zorgt ervoor dat de het ontwikkelingsproces transparant is, dat er voldoende gecommuniceerd wordt met de medewerker en zijn netwerk, en hoe de stagiair of (nieuwe) medewerker eigenaar blijft van het eigen ontwikkel-/leerproces. Hij zet didactiek, pedagogiek, gesprekstechnieken in en vormt zich een juiste houding om de ander te kunnen laten ontwikkelen. De beginnend beroepsbeoefenaar leert: hoe je een begeleidingsperiode opstart, doorloopt en afsluit, doelen opstelt, bespreekt en bewaakt, te reflecteren op het eigen gedrag, onder andere door dit te evalueren met de (nieuwe) medewerker of stagiair. * voor de leesbaarheid is gekozen om de stagiairs of (nieuwe) medewerkers te beschrijven in enkelvoud, maar deze kunt u in de uitwerking ook zien als meervoud. ** waar medewerker staat kun je ook stagiair lezen of (nieuwe) medewerker. *** ten behoeve van de leesbaarheid is voor de beginnend beroepsbeoefenaar en de medewerker de aanspreekvorm ‘hij of hem’ gekozen, maar u kunt hier ook ‘zij of haar’ lezen. **** in het keuzedeel wordt gesproken over het netwerk van de medewerker. Deze is per individu verschillend en vult u in wat van toepassing is. U kunt denken aan: leidinggevende, docent, mentor, buddy, hr, opdrachtgever.

Dit keuzedeel is bedoeld voor alle werkenden binnen de eigen beroepencontext die te maken hebben met beroepspraktijkvorming.

De arbeidsmarkt vraagt om kwalitatieve vakmensen die in staat zijn om stagiaires (bol en bbl) op juiste wijze te begeleiden gedurende de beroepspraktijkvorming (bpv). Deze begeleiders van het praktijkleren zijn vakinhoudelijk goed onderlegd en hebben veel ervaring. Op het gebied van didactiek en pedagogiek ligt de scholingsbehoefte.

Na het volgen van het keuzedeel Begeleider praktijkleren is de werkende breder inzetbaar op de werkvloer binnen de eigen beroepencontext. Zij nemen de rol als begeleider praktijkleren op zich.

SBB samen met onderwijs en bedrijfsleven

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
K1226 Jij bezit zelf al een hoop vakkennis en vaardigheden. Als geen ander weet jij hoe de werkzaamheden binnen je leerbedrijf eraan toegaan. Het opleiden van anderen is echter een vak apart. In het keuzedeel begeleider praktijkleren leer je nieuwe leerlingen in je bedrijf te helpen in hun…
Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Bereidt zich voor op de kennismakingsperiode en stelt de beginsituatie vast
Stelt de leeractiviteiten vast en maakt een planning
Begeleidt de stagiairs of (nieuwe) medewerkers
Beoordeelt de voortgang van de stagiairs of (nieuwe) medewerkers
Reflecteert op en evalueert de begeleidingsperiode en sluit deze af