Business intelligence: data-analyse

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K1247 240 Verbredend, Verdiepend 15-07-2021 - Ja Nee

In dit keuzedeel ontwikkelen beginnende beroepsbeoefenaren bekwaamheid op het gebied van data-analyse in het kader van business intelligence. Zij voeren een data-analyse conform een vooraf opgesteld plan uit. Zij stellen een rapport op van de analyse en presenteren de uitkomsten aan de opdrachtgever, zodat deze beschikt over de gevraagde business intelligence.

ROC van Amsterdam in samenwerking met regionaal bedrijfsleven

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

Dit certificaat is specifiek bedoeld voor werkenden en werkzoekenden in de zakelijke dienstverlening, als ook in de publieke sector. Enige bekendheid met ICT-systemen en met statistische functies en analytisch inzicht hierin zijn vereist.

Data spelen een steeds grotere rol bij ontwikkelingen en het doorvoeren van innovaties in het bedrijfsleven en de publieke sector. Daarmee ontstaat de behoefte aan medewerkers met kennis van data-analysesoftware en analyse- en interpretatievaardigheden. Werknemers met specifieke kennis op dit gebied zijn daarom voor bedrijven en de publieke sector waardevol. Deze zijn echter moeilijk te vinden en de vraag neemt toe, wat onder meer blijkt uit een toename van het aantal vacatures. Dit resulteert in een scholingsbehoefte binnen business services op het gebied van het analyseren, interpreteren en toegankelijk maken van data ten behoeve van het maken van strategische keuzes.

Na het volgen van dit certificaat is de certificaathouder in staat om, op basis van een onderzoeksvraag, een data-analyse plan te maken en dit uit te voeren. Vervolgens kan deze de resultaten verwerken in een rapportage ten behoeve van het nemen van datagestuurde (beleids)beslissingen.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Vertaalt de onderzoeksvraag naar een data-analyse plan
Voert data-analyses uit
Rapporteert de resultaten van de Business intelligence opdracht aan de opdrachtgever