Combifunctionaris IKC / Brede School

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0145 240 Verbredend 01-03-2016 01-08-2022 Nee -

In dit keuzedeel komt het specifieke van het werken binnen een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de orde. Er worden kennis en vaardigheden beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar voorbereiden op het werken in een IKC. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen en stimuleren van kinderen in hun doorgaande ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de specifieke rol van de pedagogisch werker in een IKC: het volgen van een kleinere groep kinderen met extra aandacht, het optreden als hun belangenbehartiger en het leggen van verbindingen met overige professionals binnen het IKC.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en Bewegen 4 01-08-2022
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en Bewegen 4 01-08-2022
25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid Sport en Bewegen 4 01-08-2022
25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid Sport en Bewegen 4 01-08-2022
25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Sport en Bewegen 4 01-08-2022
25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Sport en Bewegen 4 01-08-2022
25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching Sport en Bewegen 4 01-08-2022
25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching Sport en Bewegen 4 01-08-2022
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 01-08-2022
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 01-08-2022