Digitale vaardigheden basis

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0022 240 Generiek 01-03-2016 - Ja -

Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat. Tot slot moet er inzicht zijn in hoe effectief men ICT in kan zetten bij zijn beroep. Er is een relatie met het keuzedeel Digitale vaardigheden gevorderd. Het verschil is dat daar extra werkprocessen zijn aangewezen die het Digitale vaardigheden basis overstijgen. Andere verschillen liggen met name in de complexiteit: in het keuzedeel Digitale vaardigheden gevorderd zal de beroepsbeoefenaar vaker strategieën bedenken en methodes toepassen. Digitale vaardigheden gevorderd is daarom een keuzedeel dat bij uitstek geschikt is voor de niveau 3 en 4 kwalificaties.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
K0022 Op bijna iedere werkplek kom je in contact met computers, digitale apparaten, data en andere vormen van ICT. Informatie wordt overal opgeslagen en moet daarom altijd goed bewaard en beveiligd worden. Je leert hiermee omgaan door middel van verschillende systemen. Dit leerprogramma geeft je…
STATUS: Leverbaar
Biedt uw school het keuzedeel Digitale vaardigheden basis (K0022) aan? En wilt u met een docent en/of praktijkbegeleider toegang krijgen tot het docentmateriaal? Dan heeft u dit docentpakket nodig.
STATUS: Leverbaar
We leven in een informatiesamenleving waarin veel informatie en data digitaal te vinden is. Wil jij leren hoe je online het beste informatie kunt verzamelen en verwerken? Bestel dan het lesmateriaal voor het keuzedeel digitale vaardigheden basis.
STATUS: Leverbaar
We leven in een informatiesamenleving waarin veel informatie en data digitaal te vinden is. Wil jij leren hoe je online het beste informatie kunt verzamelen en verwerken? Bestel dan het lesmateriaal voor het keuzedeel digitale vaardigheden basis.

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

Werknemers maken deel uit van een informatiesamenleving, met een toenemende hoeveelheid digitale informatie en data, diversiteit aan devices en behoefte aan inzicht in samenhang tussen systemen. De keuzedelen Digitale vaardigheden basis en gevorderd omvatten digitale kennis, vaardigheden en competenties die werknemers breed in kunnen zetten bij het uitoefenen van hun beroep, ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking of werkwijze. Deze keuzedelen zijn relevant voor alle beroepen waar intensief gebruik wordt gemaakt van digitale informatie, gegevens en content als input voor verdere verwerking. Door een certificaat te koppelen aan deze keuzedelen wordt de waarde en herkenbaarheid voor de arbeidsmarkt vergroot.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Wint digitale informatie in
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Stelt content samen
Deelt informatie/content
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Deelt informatie in
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25031 (Ambulant) objectleider Schoonmaak en Glazenwassen 3 -
25176 1e Medewerker fastservice Fastservice 3 -
25416 Aankomend medewerker grondoptreden Veiligheid en vakmanschap 2 -
25599 Aankomend medewerker grondoptreden Veiligheid en vakmanschap 2 -
25601 Aankomend medewerker maritiem Veiligheid en vakmanschap 2 -
25417 Aankomend medewerker maritiem Veiligheid en vakmanschap 2 -
25418 Aankomend onderofficier grondoptreden Veiligheid en vakmanschap 3 -
25600 Aankomend onderofficier grondoptreden Veiligheid en vakmanschap 3 -
25602 Aankomend onderofficier maritiem Veiligheid en vakmanschap 3 -
25419 Aankomend onderofficier maritiem Veiligheid en vakmanschap 3 -