Fotografie basis

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0495 240 Verbredend 19-07-2016 - Nee Nee

Met dit keuzedeel verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar basiskennis en vaardigheden fotografie. In het keuzedeel komen het klaarzetten en bedienen van fotoapparatuur, eenvoudig bewerken van foto's en opslag- en bestandsbeheer aan bod. De opnames zijn gericht op registeren en documenteren van eindproducten.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Zorgt dat de fotoapparatuur opgebouwd en opgeruimd is
Bedient fotoapparatuur om functionele opnames te maken
Voert eenvoudige digitale bewerkingen uit
Bewaart opnames in een contentmanagementsysteem
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25197 Allround DTP-er DTP 3 -
25605 Allround medewerker IT systems and devices IT systems and devices 3 -
25592 Allround mediamaker Mediamaken 3 -
25213 Allround signmaker Signmaking 3 -
25213 Allround signmaker Signmaking 3 -
27003 Allround signmaker Signmaking 3 -
25548 Creatief vakman Creatief vakmanschap 4 -
25606 Expert IT systems and devices IT systems and devices 4 -
25158 Interieuradviseur Interieuradvies 4 -
25771 Interieuradviseur Interieuradvies 4 -