Helpende plus

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K1296 240 Verdiepend 29-01-2022 - Ja Nee

Met dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via het meten van de pols, bloeddruk, ademhaling en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. De beginnend beroepsbeoefenaar kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Zij weet waartoe ze zelf bevoegd is en wanneer ze de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

SBB in samenwerking met vertegenwoordigers van zorgorganisaties en onderwijs

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

Dit keuzedeel is bedoeld voor helpenden zorg en welzijn op niveau 2, met name voor medewerkers in de thuiszorg.

De zorgsector kampt met personeelstekorten en de vraag naar voldoende opgeleid personeel neemt de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. Voor medewerkers niveau 2 worden bij- en nascholingen aangeboden om de ‘plus’ (vaardigheden op basis van de Vilans protocollen) te behalen. Werkgevers en werknemers hebben gevraagd om de onderdelen in een keuzedeel op te nemen. Dit keuzedeel Helpende Plus geeft de mogelijkheid om medewerkers op niveau 2 te bekwamen in eenvoudige verzorgende handelingen die in in de zorg, met name in de thuiszorg, veel gevraagd worden.

Met dit keuzedeel kan de helpende zorg en welzijn zich bekwamen in eenvoudige verzorgende handelingen. Zij is met een certificaat Helpende plus breder inzetbaar in de zorg, waar behoefte is aan bekwame medewerkers.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau
25498 Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 2 -