Ondersteuning in de kinderopvang

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K1416 240 Doorstroom, Verbredend 25-10-2023 - Ja Nee

Dit keuzedeel is bedoeld om de beginnend beroeps beoefenaar kennis te laten maken met de pedagogische basisdoelen en het werken met kinderen in de kinderopvang. Er wordt in dit keuzedeel aandacht besteed aan het ervaring opdoen met het ondersteunen van de pedagogisch medewerker en de pedagogische component van de kinderopvang. De beginnend beroepsbeoefenaar ondersteunt bij het verzorgen en bij het uitvoeren van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Tot slot leert de deelnemer te reflecteren op het eigen handelen ten behoeve van de professionele ontwikkeling.

Branche organisaties Kinderopvang; BK en BMK, Horizoncollege, Curio, Partou en Stichting Humankind, KIKI Training en Coaching, SBB.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

Dit keuzedeel is bedoeld voor werkende en werkzoekende groepshulpen die zich willen bijscholen op het gebied van lichtverzorgende en ontwikkelingsgerichte taken en mogelijk in de toekomst willen doorgroeien naar de functie van pedagogisch medewerker.

Als gevolg van arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang worden werkgevers geconfronteerd met personeelstekorten en een daarmee samenhangende hoge werkdruk. Dit resulteert in de concrete behoefte om de groepshulp op licht verzorgende en ontwikkelingsgerichte taken bij te scholen, zodat deze de pedagogisch medewerker beter kan ondersteunen. Deze scholingsbehoefte wordt onderschreven door Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en het ministerie van SZW. Deze partijen hebben de inhoud van dit keuzedeel ook opgenomen als onderdeel van het 'Ontwikkelpad kinderopvang'. Door de groepshulp bij te scholen op licht verzorgende en ontwikkelingsgerichte taken wordt tevens een eerste stap gezet in een mogelijke doorontwikkeling naar pedagogisch medewerker. Door het keuzedeel Ondersteuning in de kinderopvang in te zetten voor bijscholing van de groepshulp, kan aan deze scholingsbehoefte worden voldaan.

Na het volgen van dit keuzedeel is de groepshulp beter inzetbaar in de kinderopvang m.b.t. licht verzorgende en ontwikkelingsgerichte taken en kan de groepshulp de pedagogisch medewerker beter ondersteunen bij het werken met de kinderen.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt bij de verzorging van kinderen
Ondersteunt bij de begeleiding van ontwikkelingsgerichte activiteiten
Reflecteert op het uitgevoerde (pedagogisch) werk in de kinderopvang
Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau
25498 Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 2 -