Meedenken over deze website? Werkt deze website zoals u verwacht? Ziet u mogelijkheden voor verbetering? Hebt u tips of wensen?
Meld u aan voor het gebruikerspanel van SBB en denk mee!

Praktijkopleider

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Geldig tot Certificaten Beroepsvereisten
K0087 240 Verbredend 01-03-2016 - Nee -

In dit keuzedeel leert de student kennis en vaardigheden die nodig zijn om een stagiair te begeleiden, om op termijn als Praktijkopleider te kunnen functioneren.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Vakkennis en vaardigheden
Voert met de (lerende) medewerker het selectiegesprek
Maakt een inwerkprogramma voor de (lerende) medewerker
Stelt de beginsituatie en leerbehoefte van de (lerende) medewerker vast
Bepaalt in overleg met de (lerende) medewerker de leeractiviteiten
Stelt een planning op
Onderhoudt contacten met de bpv-begeleider van de onderwijsinstelling en de adviseur in de regio
Complexiteit
Vakkennis en vaardigheden
Leidt de (lerende) medewerker op de werkvloer op
Bewaakt en stuurt het leerproces van de (lerende) medewerkers
Voert begeleidings- en voortgangsgesprekken met de (lerende) medewerker
Beoordeelt de voortgang in het leerproces van de (lerende) medewerker
Evalueert de bpv-periode
Blijft zichzelf ontwikkelen
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25132 (Junior) accountmanager Commercie 4 -
25472 Acteur Artiesten 4 -
25651 Acteur Artiesten 4 -
25141 Adviseur Bancaire Diensten Financiële dienstverlening 4 -
25142 Adviseur Inkomensverzekeringen Financiële dienstverlening 4 -
25582 Adviseur leefomgeving Advies en onderzoek leefomgeving 4 -
25143 Adviseur Schadeverzekeringen Financiële dienstverlening 4 -
25144 Adviseur Vermogen Financiële dienstverlening 4 -
25218 Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche Aftersales Mobiliteitsbranche 4 -
25474 Agogisch medewerker GGZ Maatschappelijke Zorg 4 -