Allround Assistant Business Services

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25723 3 01-08-2022 - -

De beginnend beroepsbeoefenaar ondersteunt professionals in de zakelijke dienstverlening om te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat. Hij/zij is ondernemend, servicegericht, nieuwsgierig, integer en proactief en kan collega's en klanten ontzorgen en is een aanpakker. Hij/zij is als ondersteuner inzetbaar op het snijvlak van klantcontact, marketing, HR, administratie, facilitair, financiële- en/of juridische diensten. Hij/zij is werkzaam in MKB-bedrijven en in grote bedrijven, instellingen of gemeentes, en verricht uitvoerend werk in de (project)ondersteuning van ZZP-ers en verenigingen. Hij/zij heeft kennis van bedrijfsprocessen en wet- en regelgeving. Hij/zij kan werken met (grote hoeveelheden) informatie, kan projectmatig werken en bezit relevante ICT-skills. Daarmee kan hij/zij uit de voeten in de volle breedte van de zakelijke dienstverlening. Het werk is deels routinematig en deels probleemoplossend, hij/zij werkt uitvoerend, organiserend en soms ook controlerend. Hij/zij kan basale risico's inschatten, heeft probleemoplossend vermogen en weet wanneer hij/zij de opdrachtgever moet inschakelen voor hulp.

Code Titel
Geen documenten gevonden
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
Allround Assistant Business Services: financiën & organisatie Werkprocessen: - P2-K1-W1: Ondersteunt bij het leveren van managementinformatie - P2-K1-W2: Voert financiële processen uit - P2-K1-W3: Organiseert planning en voorraadbeheer
STATUS: Leverbaar
Allround Assistant Business Services: Organisatie, planning en voorraadbeheer Werkprocessen: - P2-K1-W1: Ondersteunt bij het leveren van managementinformatie - P2-K1-W4: Voert marketing en communicatie-werkzaamheden uit Allround Assistant Business Services: marketing &…
STATUS: Leverbaar
Allround Assistant Business Services: voert marketing & communicatie-werkzaamheden uit
STATUS: Leverbaar
Dit kerntaakboek is gericht op kerntaak B1-K1 van Business Services en bevat dus de vier werkprocessen. Dit boek is een soort samenvatting van de vier werkprocesboeken BSS B1, BSS B2, BSS B3 en BSS B4. Het is met name bedoeld voor BBL-opleidingen, verkorte opleidingen en opleidingen met een korte…
1 - 5 van 11
Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Treedt op als aanspreekpunt voor klanten
Verzorgt zakelijke communicatie
Verwerkt gegevens
Werkt aan producten/opdrachten binnen geld-, goederen- en informatie beweging
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt bij het leveren van managementinformatie
Voert financiële processen uit
Organiseert planning en voorraadbeheer
Voert marketing en communicatie-werkzaamheden uit
Keuzedelen
Code Keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot
K0262 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 01-08-2022 -
K0790 Belevingsgericht werken 01-08-2022 -
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 01-08-2022 -
K0024 Diversiteit 01-08-2022 -
K1354 Doorstroom naar financiële beroepen niveau 4 - -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0961 Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0030 Duurzaamheid in het beroep C 01-08-2022 -
K0984 Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -