Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25871 4 01-08-2023 - -

De middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de infrastructuur vorm geven, uitvoeren, toezicht houden, beheren en onderhouden, hetzij als profit of als non-profit organisatie. Hij/zij is betrokken bij het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud van projecten en zal afhankelijk van de organisatie waarin hij/zij werkzaam is breder betrokken zijn bij meerdere aspecten of één meer specialistische taak uitvoeren die bij een projectfase hoort. Hij/zij wordt bij zijn/haar werkzaamheden op enigerlei wijze betrokken bij tekeningen, bestekken/contracten, begrotingen/ offertes, planningen, constructies, uitvoeringsaspecten en beheer. De omstandigheden waaronder hij/zij werkt variëren zeer sterk en zijn maar ten dele te conditioneren. Elk project is uniek, en voor elk project geldt dat vanaf initiatief tot beheer, sloop of vernieuwing, rekening gehouden moet worden met projectspecifieke omstandigheden die realisatie beïnvloeden en die geëigende oplossingen vereisen. Daarnaast zijn er slecht te voorspellen invloeden als weersomstandigheden en kostenvariaties die invloed hebben op de voortgang en kosten van de realisatie van een project. Bij de totstandkoming van een project moeten steeds de geldende regels voor veiligheid, tijd, geld, kwaliteit, gezondheid, milieu en arbo aspecten hun rol spelen. Gezien de veelheid van materiaal, materieel, diversiteit van personeel en de regelgeving daarbij, zijn dit factoren die voortdurend de aandacht van de middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw vragen.

Code Titel
Geen documenten gevonden
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie
Integreert projectinformatie
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt ontwerp uit
Maakt (deel)begroting
Voert werkvoorbereiding uit
Maakt onderhoudsplan
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Begeleidt infrawerkzaamheden
Bewaakt tijd en kosten van de infrawerkzaamheden
Voert maatvoering uit
Voert kwaliteitscontroles uit
Voert revisietaken uit
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0854 3D-modellering in de infra 01-08-2023 -
K0456 Aardbevingsbestendig bouwen 01-08-2023 -
K0263 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 01-08-2023 -
K0457 Architectuur trainee 01-08-2023 -
K0790 Belevingsgericht werken 01-08-2023 -
K1141 Bouwen met hout 01-08-2023 -
K1054 Bronbemalen 01-08-2023 -
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 01-08-2023 -
K0024 Diversiteit 01-08-2023 -
K0962 Drinkwaterdistributie 01-08-2023 -