Aansturen en coachen van begeleiders praktijkleren

Code Geldig vanaf
C0061 28-10-2021

De certificaathouder leert binnen dit scholingstraject begeleiders van het praktijkleren instructie te geven over de coaching-, beoordelings- en begeleidingsmethodieken en hen aan te sturen. Zij leert hen te coachen in hun begeleidingsvaardigheid, leert hen te stimuleren om op-maat begeleiding te bieden en geeft hen handvatten dit toe te passen.

Het scholingstraject is gericht op werkzoekenden in de verwante beroepscontext en werkenden met minimaal een mbo-diploma op niveau 3, die ruime ervaring hebben in het begeleiden en beoordelen van (nieuwe) medewerkers en stagiairs.

In de sector zorg en welzijn zijn er vele acties gaande om de begeleidingscapaciteit te vergroten, om de instroom van nieuwe medewerkers in deze sector op te vangen. Door de hoge druk op de zorg en welzijn en de hoge instroom van nieuwe medewerkers is het nodig om zelfs betrekkelijk nieuwe medewerkers begeleider te maken. De scholingsbehoefte is om deze beginnende begeleiders van het praktijkleren te begeleiden en deskundiger te maken. Dankzij deze scholing kunnen de certificaathouders de (beginnende) begeleiders praktijkleren instrueren, adviseren, coachen en is de kwaliteit van de begeleiding in leertrajecten van (nieuwe) medewerker en stagiaires mede geborgd. De noodzaak van het begeleiden van de (startende) begeleiders praktijkleren door de toestroom nieuwe medewerkers en het leren in de praktijk speelt sectoroverschrijdend. De scholing is daarom ook inzetbaar in andere sectoren.

Na het volgen van het scholingstraject aansturen en coachen van de begeleiders praktijkleren, is de certificaathouder breder inzetbaar binnen de eigen beroepencontext. Zij zijn organisatiebreed inzetbaar rondom het verbeteren van de begeleidingsvaardigheden van de begeleiders praktijkleren en de matching tussen begeleider praktijkleren en de (nieuwe) medewerker of stagiair. In sommige gevallen zijn ze overstijgend inzetbaar in verwante beroepscontexten.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Bevordert een op-maat werkbegeleiding
Instrueert werkbegeleiders in coaching-, beoordelings- en begeleidingsmethodieken
Coacht werkbegeleiders in hun begeleidingsvaardigheden
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25487 Praktijkopleider Praktijkopleider 4 -