Basis voor deskundige zorg

Code Geldig vanaf
C0054 30-04-2021

In dit beroepsgerichte onderdeel doen medewerkers kennis op van hygiëne, ARBO, anatomie en fysiologie en van vitale functies. Hiermee kunnen zij de cliënt ondersteunen bij de regievoering over wonen en huishouden en directe persoonlijke verzorging verlenen. Medewerkers leren signalen waar te nemen van verstoring in de gezondheidstoestand van de cliënt, dit te bespreken met andere disciplines en de leidinggevende, dit te evalueren en rapporteren.

Voor dit certificaat is het diploma Helpende Zorg en Welzijn (of gelijkwaardig aangetoond door ervaring) voorondersteld. Het betreft zijinstromers die veel affiniteit hebben met de zorg en gemotiveerd zijn om persoonlijke verzorging te verlenen aan cliënten. Door opgedane levenservaring hebben zij de gewenste vaardigheden in betrekkelijk korte tijd onder de knie.

Er is landelijk een dringende behoefte aan geschoold personeel voor het bieden van ondersteuning bij regievoering en het verlenen van directe zorg. Het gaat om zorg aan cliënten in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Het ontbreekt in deze sectoren aan mensen die aantoonbaar kennis en vaardigheden hebben op het gebied van persoonlijke verzorging, huishouden en wonen. Dit beroepsgerichte onderdeel uit de kwalificatie Verzorgende IG richt zich op deze kennis en vaardigheden en speelt hiermee in op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het biedt de mogelijkheid om later in te kunnen stromen in een diplomagericht traject Verzorgende IG waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde onderdelen.

Met dit certificaat kunnen deze medewerkers op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze de cliënt ondersteunen bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, bij het onderkennen van diens gezondheidstoestand en bij diens persoonlijke verzorging. Zij kunnen deze zorg tevens evalueren en vastleggen.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25656 Verzorgende-IG Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) 3 -