Coördineren van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiairs

Code Geldig vanaf
C0063 28-10-2021

De (toekomstige) medewerker leert specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om leertrajecten in de praktijk te organiseren en te coördineren. Zij stemt de leertrajecten af met betrokkenen, zorgt dat leertrajecten aan de leervoorwaarden voldoen en dat iedere lerende begeleiding op maat krijgt. Zij regelt de introductieperiode en stemt deze af met de collega's op de werkvloer. Zij stelt samen met de stagiair of (nieuwe) medewerker het leerplan vast. Zij ondersteunt stagiairs en (nieuwe) medewerkers tijdens hun leertraject en evalueert de voortgang van het leertraject met de stagiair of (nieuwe) medewerker, zijn werkbegeleider of collega's. Ook evalueert zij met relevante betrokkenen de uitvoering van de BPV, analyseert de resultaten en doet zo nodig verbetervoorstellen.

Het scholingstraject is gericht op werknemers of toekomstige medewerkers met minimaal een mbo-diploma op niveau 3 die werkzaam zijn of willen werken bij een organisatie die studenten en/of (nieuwe) medewerkers opleidt binnen de context van het eigen beroep.

In de sector zorg en welzijn is de behoefte aan het vergroten van de begeleidingscapaciteit. Door de tekorten in de zorg is de behoefte aan instroom van nieuwe medewerkers en het bijscholen van medewerkers toegenomen, hierdoor staat de begeleidingscapaciteit onder druk. Dankzij deze scholing leren (toekomstige) medewerkers hoe leertrajecten van stagiairs, zij-instromers/omscholers en bijscholers voor te bereiden, te organiseren, coördineren en bewaken. De begeleidingscapaciteit neemt toe en de kwaliteit van de leertrajecten wordt geborgd. De problematiek van de begeleidingscapaciteit, toestroom nieuwe medewerkers en praktijkleren speelt sectoroverschrijdend. Deze scholing is daarom ook inzetbaar in andere sectoren.

Na het volgen van het scholingstraject coördineren van leertrajecten is de werkende of werkzoekende breder inzetbaar voor de organisatie in de coördinatie en bewaking van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiairs. De toekomstige medewerker is in staat de nodige leervoorwaarden voor hen te creëren en zij zorgt ervoor om begeleiding op maat bieden. De medewerker kan ook het teamleren bewaken. Zij ziet de leerbehoefte van het team, kan afstemming vinden over de (bij)scholing en het teamleren organiseren, coördineren en bewaken.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Regelt de introductieperiode van een student in de BPV
Ondersteunt een student bij het opstellen van zijn individuele leerplan
Ondersteunt en bewaakt het leertraject van een student
Evalueert de uitgevoerde werkzaamheden in de BPV
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25487 Praktijkopleider Praktijkopleider 4 -