Individuele basiszorg verlenen

Code Geldig vanaf
C0039 01-08-2020

Dit certificaat richt zich op zorgondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorgondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Het certificaat is bedoeld voor volwassen starters, switchers en werkenden in de zorg zonder startkwalificatie die ervoor voelen om individuele basiszorg te verlenen.

Het specifieke probleem van zorginstellingen waar dit certificaat zich op richt is dat zij momenteel onvoldoende geschoold personeel hebben om met name in een intramurale setting de basiszorg te kunnen uitvoeren in de piektijden (ochtend- en avondzorg). Het aanbieden van die onderdelen van de kwalificatie Helpende zorg en welzijn die gericht zijn op het verlenen van deze basiszorg is een oplossing voor de scholingsbehoefte.

Het certificaat biedt een afgerond geheel aan kennis en vaardigheden, nodig om ingezet te kunnen worden ter ondersteuning bij persoonlijke zorg en ADL in een intramurale setting. Na het behalen van het certificaat kan de medewerker aan zorgvragers adequaat basiszorg verlenen. Zij kan eenvoudige, routinematige werkzaamheden uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties werkt zij in teamverband en assisteert zij collega’s bij de persoonlijke verzorging van zorgvragers.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Draagt bij aan een veilige situatie
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25498 Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 2 -