Aangepaste dienstverlening Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op s-bb.nl.

Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking

Code Geldig vanaf
C0040 01-08-2020

De inhoud van het certificaat voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de individuele cliënt met een (verstandelijke) beperking te ondersteunen bij activiteiten in zijn gewone dagelijkse leven, op een goede en verantwoorde manier en tegemoet komend aan de behoeften van de cliënt. Denk aan activiteiten rondom persoonlijke verzorging, wonen, werken en vrije tijd. Van belang is het om echt contact te maken met de cliënt en deze dusdanig te ondersteunen dat hij waar mogelijk zelf de regie blijft behouden.

Het scholingstraject is gericht op zij-instromers in de gehandicaptenzorg. Het betreft volwassenen (23+) vanuit andere branches dan zorg & welzijn, die vaak al in het bezit zijn van een beroepskwalificatie. Het gaat om mensen die affiniteit hebben met en enige voorkennis van het individueel ondersteunen van de cliënt met een (verstandelijke) beperking. Op basis van persoonscompetenties, levenservaring, maatschappelijke betrokkenheid blijken zij geschikte krachten, zij het zonder 'zorgdiploma'. Specifieke scholing d.m.v. dit certificaat biedt hen passende mogelijkheden om zich te bekwamen in deze werkzaamheden. Ook is het traject gericht op zittende medewerkers die zijn opgeleid op niveau 2, die willen doorstromen naar niveau 3 zonder de ambitie of mogelijkheid te hebben om de volledige kwalificatie te volgen, eveneens 23+.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg, leidt tot brede, creatieve werving van nieuw personeel, waaronder zij-instromers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer 'opgepakt' en omgezet in moties die Leven Lang Leren structureel gaan borgen. Door het beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg' in te zetten kan aan deze behoefte worden voldaan.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’ is de medewerker direct inzetbaar in de branche van de gehandicaptenzorg en kan zij uitvoering geven aan dat wat beschreven is in het ondersteuningsplan. In situaties rondom begeleiding en verzorging van de individuele cliënt kan zij op een goede en verantwoorde manier zelfstandig optreden.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
Reageert op onvoorziene crisissituaties
Stemt de werkzaamheden af
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) 4 -