Aangepaste dienstverlening Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op s-bb.nl.

Individuele zorg verlenen

Code Geldig vanaf
C0053 31-10-2020

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin het bieden van individuele zorg aan de zorgvrager (in met name de ouderenzorg) centraal staan. Het gaat om het uitvoeren van zorg-/begeleidingstaken, het afstemmen van de zorgverlening met alle betrokkenen en wat daar verder mee samenhangt.

Dit beroepsgerichte onderdeel is bedoeld voor volwassen zijinstromers vanaf 23 jaar zoals herintreders en van werk naar werkzoekenden die willen instromen in de zorg zonder een heel opleidingstraject te hoeven volgen. Het mbo-certificaat is ook bedoeld voor zittende werknemers die vanuit een niveau 2 functie willen doorstromen zonder ambitie of noodzaak om op korte termijn een volledig niveau 3 diploma te halen. Het gaat om in- en doorstromers die specifiek werkzaamheden willen verrichten in de individuele zorg.

Er is met name in de ouderenzorg enorme behoefte aan nieuwe medewerkers (naast het behouden van zittende zorgprofessionals). De werkzaamheden uit dit certificaat vormen een samenhangend geheel waarmee nieuwe medewerkers ingezet kunnen worden op een (niveau 3) takenpakket gericht op het verlenen van individuele zorg.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie Verzorgende-IG is de certificaathouder inzetbaar in de (ouderen)zorg voor het verlenen van individuele zorg.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Vakkennis en vaardigheden
Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
Stemt zorgverlening af met alle betrokkenen (Organisator)
Complexiteit
Vakkennis en vaardigheden
Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25656 Verzorgende-IG Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) 3 -