Installeren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompen

Code Geldig vanaf
C0041 01-08-2020

Het certificaat richt zich op het plaatsen, monteren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompsystemen. Het gaat daarbij om de combinatie van cv-ketel en warmtepomp. Tevens komt in dit certificaat het beproeven en instellen van deze systemen aan bod.

Het certificaat is bedoeld voor werkenden op niveau 2 uit het beroepenveld (werktuigkundige-, elektrotechnische installatietechniek of bouw) die al enige ervaring hebben met het aanleggen van (verwarmings-/koude- en klimaat) installaties.

In de installatiebranche is een tekort aan vaktechnisch geschoolde medewerkers die hybride warmtepompsystemen kunnen installeren. De verwachting is dat een cv-ketel alleen nog mogelijk is in combinatie met een duurzame oplossing zoals een hybride warmtepomp. Voor de monteur geldt dat deze technologie geïntegreerd en ingeregeld moet worden in bestaande installaties. Branches zien de noodzaak om zittend personeel en werkenden uit het beroepenveld bij te scholen om snel het tekort aan vaktechnisch personeel te verhelpen. Deze scholingsbehoefte wordt gedeeld en ondersteund door Techniek Nederland, OTIB, NVKL (brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek), Aeres-tech, ROVC, Installatiewerk Nederland, Kemkens Installatieburo, Eneco Installatiebedrijven en Bonarius. Deze samenwerking moet de landelijke herkenbaarheid garanderen.

Na het behalen van het certificaat kan de beroepsbeoefenaar hybride warmtepompen installeren en in bedrijf stellen. Het installeren en inregelen tot een adequaat functionerend warmtesysteem (warmwater en warmteafgifte) in (bestaande) installaties wordt in de markt uitgevoerd door beroepsbeoefenaren vanuit verschillende disciplines en branches. Dit gebeurt binnen de installatietechniek zowel vanuit de elektrotechniek als vanuit de installatie- en klimaattechniek maar ook vanuit de bouw. Taken en werkzaamheden worden meer hybride en diffuser tussen verschillende sectoren. Met de geselecteerde werkprocessen in dit certificaat wordt de kennis en vaardigheden van hybride warmtepomptechniek verbonden met installatie- en koudetechniek. Het geeft werknemers (en branche) de mogelijkheid zich interdisciplinair te ontwikkelen en dat zal nodig zijn om de toenemende vraag naar technisch vakmanschap een hoofd te bieden. Ook biedt het goede voorbereiding op doorstroom naar de kwalificaties binnen het dossier koude- en klimaatsystemen.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet (https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie).

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Plaatst en monteert onderdelen in koude- en klimaatsystemen
Rondt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen af
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Beproeft en stelt koude- en klimaatsystemen in
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25559 Airco/warmtepompmonteur Koude- en klimaatsystemen (Gewijzigd 2017) 2 -