Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg

Code Geldig vanaf
C0100 22-10-2022

Na het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder de cliënt ondersteunen bij wonen en huishouden en ondersteunen bij participatie. De certificaathouder kan na het volgen van dit certificaat adequate ondersteuning (bij het voeren van regie op het eigen leven, het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en het ontmoeten van anderen) bieden aan de zorgvrager. De certificaathouder zoekt samen met de cliënt en het team naar aansluiting, mogelijkheden en kansen voor participatie. Het gaat om het vinden van een balans tussen participatie, zelfregie en de mogelijkheden van de cliënt.

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die interesse hebben in het ondersteunen op het gebied van participatie, wonen en huishouden en zich hierin willen ontwikkelen.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg leidt tot brede, creatieve werving van nieuwe medewerkers en activiteiten gericht op behoud van huidige medewerkers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer opgepakt en omgezet in moties die Leven Lang Ontwikkelen structureel gaan borgen. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten worden medewerkers en zij-instromers geschoold in het takenpakket gericht op participatie, wonen en huishouden. Door het volgen van dit mbo-certificaat wordt de kwaliteit van de ondersteuning gericht op participatie, wonen en huishouden gewaarborgd en kunnen medewerkers ingezet worden voor passende ondersteuning op deze gebieden. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het borgen van het ondersteuningsproces en daarmee aan de kwaliteit van de ondersteuning. Door het professioneel uitvoeren van de bijbehorende taken kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden: het bespreken van doelen op het gebied van participatie, wonen en huishouden, het realiseren van deze doelen en het betrekken van het netwerk van de cliënt hierbij. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een optimaal woon- en leefklimaat, het creëren van een wenselijke en veilige leefomgeving en het bieden van ondersteuning op het gebied van scholing, werk inkomen, vrije tijd en/of dagbesteding. Hierbij is de werknemer goed uitgerust om een veilige omgeving te creëren waarin ontwikkelingsgerichte activiteiten en leersituaties aangeboden kunnen worden op het gebied van participatie, wonen en huishouden.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
Ondersteunt de cliënt bij participatie
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25780 Begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) 3 -