Ondersteunen bij wonen en welbevinden

Code Geldig vanaf
C0033 25-04-2020

De inhoud van het certificaat voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om ondersteunende werkzaamheden bij wonen en welbevinden van ouderen in zorginstellingen goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Doelgroepen zijn werkenden of vrijwilligers in de intramurale zorg die al ongeschoold deze ondersteunende taken uitvoeren en werkzoekenden zoals carrièreswitchers en niet-uitkeringsgerechtigden die wel in de intramurale zorg willen werken maar die geen direct zorggerelateerde taken willen verrichten.

Het aantal zorgvragers in de ouderenzorg neemt flink toe. Dit speelt landelijk. De grote vraag heeft geleid tot grote tekorten op de arbeidsmarkt en dan met name op niveau 2 en 3. Ook is de kwaliteit van de geboden zorg de afgelopen jaren onder een vergrootglas komen te liggen. Dit certificaat sluit aan op de behoefte in het werkveld aan kundige medewerkers die in een intramurale setting inzetbaar zijn om ondersteunende werkzaamheden te kunnen verrichten bij wonen en welbevinden. Uiteraard zetten werkgevers bij voorkeur medewerkers in die de volledige opleiding willen en kunnen volgen maar daarmee bereik je te weinig werkzoekenden. Er zijn nogal wat werkzoekenden die wel ondersteunende werkzaamheden willen verrichten bij wonen en welbevinden maar niet willen of kunnen worden ingezet op ondersteunende werkzaamheden gericht op persoonlijke zorg en ADL. De brancheorganisaties Actiz en VGN en tien mbo-instellingen - aanvragers van dit certificaat - zetten zich in om de grote tekorten op de arbeidsmarkt in de zorginstellingen voor ouderen terug te dringen. Dit certificaat is onderdeel van de arbeidsmarktagenda van genoemde organisaties.

Het gaat om die werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de zorgvrager in de intramurale zorg prettig en verantwoord te kunnen laten wonen en leven maar niet direct gericht zijn op persoonlijke zorg en ADL. In de notitie 'Kwaliteit van leven' is aangegeven hoe cruciaal welzijn is in de intramurale setting (naast persoonlijke zorg en ADL). Betrokken partijen kunnen met dit certificaat vorm geven aan het hoger inzetten op welzijn.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Maakt ruimtes gebruiksklaar
Treedt op als aanspreekpunt
Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt bij wonen en huishouden
Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25498 Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 2 -