Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg

Code Geldig vanaf
C0101 22-10-2022

Met het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder ondersteunen en begeleiden. De (toekomstige) medewerker verkrijgt specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan een ondersteuningsplan. Daarnaast kan de medewerker een groep cliënten ondersteunen en begeleiden bij activiteiten. Verder kan hij/zij de cliënt ondersteunen bij het voeren van eigen regie.

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die belangstelling hebben voor het vastleggen van de ondersteuningsbehoefte van cliënten en affiniteit hebben met het ondersteunen van zowel individuele cliënten als een groep cliënten.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg leidt tot brede, creatieve werving van nieuwe medewerkers en activiteiten gericht op behoud van huidige medewerkers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer opgepakt en omgezet in moties die Leven Lang Ontwikkelen structureel gaan borgen. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten kunnen medewerkers en zij-instromers geschoold worden om een bijdrage te leveren aan het op- en bijstellen van het ondersteuningsplan. Daarnaast worden zij geschoold om professionele individuele en groepsondersteuning te bieden en daarbij de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening te borgen. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen van een groep cliënten bij activiteiten, het ondersteunen van een cliënt bij het nemen van de eigen regie en het bijdragen aan het op- en bijstellen van het ondersteuningsplan. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en zorg aan zowel een groep cliënten als een individuele cliënt.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan
Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten
Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25780 Begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) 3 -