Aangepaste dienstverlening Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op s-bb.nl.

Ondersteuning aan cliënten met (verstandelijke) beperking in hun omgeving

Code Geldig vanaf
C0042 01-08-2020

De inhoud van het certificaat voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de cliënt in zijn omgeving te ondersteunen, op een goede en verantwoorde manier. Deze omgeving is breed en heeft betrekking op wonen, werken/dagbesteding en het sociale netwerk. Denk aan familie, woongroep, team van begeleiders (multidisciplinair), huishouding, werkkring, collega's, buurtcontacten, relaties met vrienden/vriendinnen, maar ook alles in de buurt (spelende kinderen, hangjongeren). Daarnaast gaat het ook om opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van groepsdynamica. Het gaat er daarbij om hoe iemand zich beweegt in de groep en hoe mensen op elkaar reageren . De vragen die daarbij horen zijn; welke activiteiten bied je aan en hoe begeleid je de situaties die je tegenkomt?

Het scholingstraject is gericht op zij-instromers in de gehandicaptenzorg. Het betreft volwassenen (23+) vanuit andere branches dan zorg & welzijn, vaak zijn zij al in het bezit van een beroepskwalificatie. Het gaat om mensen die affiniteit hebben met het ondersteunen van cliënten met een (verstandelijke) beperking in hun omgeving. Op basis van persoonscompetenties, levenservaring, maatschappelijke betrokkenheid blijken zij geschikte krachten, zij het zonder 'zorgdiploma'. Specifieke scholing door middel van dit certificaat biedt passende mogelijkheden om zich te bekwamen in deze werkzaamheden. Ook is het traject gericht op zittende medewerkers die zijn opgeleid op niveau 2, die willen doorstromen naar niveau 3 zonder de ambitie of mogelijkheid te hebben om de volledige kwalificatie te volgen, eveneens 23+.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg, leidt tot brede, creatieve werving van nieuw personeel, waaronder zij-instromers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer 'opgepakt' en omgezet in moties die Leven Lang Leren structureel gaan borgen. Dit resulteert in een scholingsbehoefte op het gebied van ondersteuning in de omgeving van de cliënt met een (verstandelijke) beperking. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg' in te zetten voor scholing kan aan deze behoefte worden voldaan.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg, leidt tot brede, creatieve werving van nieuw personeel, waaronder zij-instromers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer 'opgepakt' en omgezet in moties die Leven Lang Leren structureel gaan borgen. Dit resulteert in een scholingsbehoefte op het gebied van ondersteuning in de omgeving van de cliënt met een (verstandelijke) beperking. De visie binnen de gehandicaptenzorg is om cliënten een zo normaal mogelijk leven te laten leiden, altijd in de context van hun sociale omgeving, waarbij integratie in het systeem van wonen en dagelijks functioneren leidend is. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg' in te zetten voor scholing kan hierin worden voorzien. Certificaathouders krijgen handvatten om de begeleiding van de cliënt niet alleen te richten op de cliënt zelf, maar juist ook op de interactie met zijn hele systeem. De cliënt zal daarin succesvoller functioneren.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Vakkennis en vaardigheden
Stemt de werkzaamheden af
Complexiteit
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) 4 -