Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg

Code Geldig vanaf
C0103 22-10-2022

Met het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder organiseren en begeleiden. De certificaathouder kan activiteiten organiseren en coördineren. Daarnaast kan de certificaathouder cliënten begeleiden bij het voeren van de eigen regie. Tenslotte kan hij/zij de cliënt ondersteunen met het opbouwen/behouden/versterken van het sociale netwerk.

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die interesse hebben in het organiseren van activiteiten voor de cliënten.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg leidt tot brede, creatieve werving van nieuwe medewerkers en activiteiten gericht op behoud van huidige medewerkers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer opgepakt en omgezet in moties die Leven Lang Ontwikkelen structureel gaan borgen. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten kunnen medewerkers en zij-instromers geschoold worden in het ondersteunen van individuele cliënten bij het voeren van eigen regie, het versterken van het sociale netwerk en het ondersteunen van een groep cliënten bij activiteiten. Daarnaast wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het borgen van het totale ondersteuningsproces (zowel individuele ondersteuning als ondersteuning van een groep cliënten) en daarmee aan de kwaliteit van de ondersteuning. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het organiseren en coördineren van de uitvoering van groepsactiviteiten, het begeleiden van de cliënt bij het voeren van eigen regie en het versterken van het sociale netwerk. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van zowel de individuele ondersteuning en zorg als de ondersteuning van een groep cliënten en de ondersteuning van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Specifieke scholing d.m.v. dit certificaat biedt de certificaathouder de mogelijkheid om zelfstandig groepsactiviteiten te begeleiden en de cliënt te begeleiden bij het voeren van eigen regie.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) 4 -