Verpleegtechnisch handelen, niveau 3

Code Geldig vanaf
C0106 22-10-2022

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende-IG die gaan over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen bij individuele zorgvragers. Dit biedt een basis voor het werk van de Verzorgende-IG. Daarnaast werkt de certificaathouder aan diens professionalisering. De certificaathouder voert handelingen bevoegd en bekwaam uit; controleert en observeert de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de zorgvrager; en signaleert en rapporteert wijzigingen en bijwerkingen. Zij schakelt, indien de situatie erom vraagt, andere professionals in.

Dit mbo-certificaat is geschikt voor zij-instromers en werknemers die niet meteen een volledige opleiding willen volgen. Het biedt aan zij-instromers die middels een mbo-certificaat al een deel van de kwalificatie VZ-IG hebben behaald, gediplomeerd verzorgenden en gediplomeerd helpenden de mogelijkheid om op verantwoorde wijze bevoegd en bekwaam te worden in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Vanuit de werkgevers wordt voortdurend aangegeven dat er een groot tekort is aan zorgprofessionals die Verzorgende-IG zijn en/of Verzorgende-IG-taken uit kunnen voeren. Er is specifiek behoefte aan mensen de deze verpleegtechnische handelingen kunnen verrichten, omdat deze vaak noodzakelijk zijn om goede zorgkwaliteit te kunnen bieden. Lange wachttijden of hoge werkdruk voor verzorgenden en verpleegkundigen die verpleegtechnische handelingen kunnen uitvoeren brengen de kwaliteit van leven van cliënt en de zorgprofessional in gevaar. De behoefte aan meer mensen met vaardigheid in verpleegtechnisch handelen is met de vergrijzing alleen maar groter geworden.

Na het behalen van het mbo-certificaat 'Verpleegtechnisch handelen, niveau 3’ (beroepsgericht onderdeel van de kwalificatie Verzorgende-IG) is de medewerker in staat tot het uitvoeren van de beschreven verpleegtechnische handelingen. Denk daarbij aan medicijnen checken en distribueren, een suprapubische katheter verzorgen en zwachteltechnieken toepassen, evenals verschillende injectiemethoden (deze laatste zijn voorbehouden handelingen). De certificaathouder is direct inzetbaar in de sector zorg en welzijn voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Dit doet zij binnen haar bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25656 Verzorgende-IG Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) 3 -