Voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg geschikt voor niveau 2

Code Geldig vanaf
C0079 07-05-2022

De inhoud van het certificaat voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om dienstverlenende taken in een zorgorganisatie uit te kunnen voeren, zoals voorbereidende en administratieve werkzaamheden, assisteren bij voorraadbeheer en evalueren van de werkzaamheden.

Het certificaat is bedoeld voor mensen die zich willen ontwikkelen binnen een zorgorganisatie: werkenden zonder startkwalificatie, zij-instromers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers die willen doorstromen naar betaald werk en statushouders.

In de ouderen- en langdurige zorg is een groot tekort aan zorgmedewerkers, met name op niveau 2 en 3. Een van de manieren om de tekorten terug te dringen, is het opleiden van mensen die zonder formeel diploma zijn ingestroomd in de zorg. Zorgorganisaties bieden mogelijkheden voor deze doelgroep om zich te ontwikkelen en eventueel een diploma Helpende Zorg en Welzijn te behalen. Dit certificaat draagt bij aan de ontwikkeling en opleiding tot vakbekwame zorgmedewerkers. De inhoud is gericht op kennis en vaardigheden die nodig zijn om ondersteunende en administratieve werkzaamheden voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Deze werkzaamheden zijn een onmisbare schakel in de zorg voor een cliënt of bewoner. Beroepsbeoefenaren kunnen met deze werkzaamheden Verzorgenden IG ondersteunen en zo bijdragen aan een verlichting van de werkdruk.

Met het certificaat is de beroepsbeoefenaar in staat om ondersteunende werkzaamheden voor te bereiden en te evalueren. Ook kan de beroepsbeoefenaar eenvoudige administratieve werkzaamheden uitvoeren en assisteren bij voorraadbeheer. Deze werkzaamheden zijn een onmisbare schakel in de zorg voor een cliënt of bewoner. Met het certificaat is de beroepsbeoefenaar breder inzetbaar en in staat om het werk van Verzorgenden IG te ontlasten.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
Assisteert bij voorraadbeheer
Evalueert de werkzaamheden
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25498 Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 2 -