Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg

Code Geldig vanaf
C0108 22-10-2022

Na het het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder zorgdragen voor het ondersteuningsproces. De certificaathouder kan ondersteuningsvragen van de cliënt inventariseren, samenwerken en werkzaamheden afstemmen. Daarnaast kan hij/zij de geboden ondersteuning en zorg evalueren.

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om mensen die interesse hebben in het achterhalen van de ondersteuningsbehoefte van cliënten en het afstemmen en evalueren van de ondersteuning en dit graag willen leren.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg leidt tot brede, creatieve werving van nieuwe medewerkers en activiteiten gericht op behoud van huidige medewerkers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer opgepakt en omgezet in moties die Leven Lang Ontwikkelen structureel gaan borgen. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten kunnen medewerkers en zij-instromers een specifieke scholing gericht op ondersteunen en begeleiden van de dagelijkse activiteiten volgen. De inhoud is gericht op kennis en vaardigheden die nodig zijn om ondersteunende werkzaamheden voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Deze werkzaamheden zijn een onmisbare schakel in de zorg voor een cliënt of bewoner. Beroepsbeoefenaren kunnen met deze werkzaamheden zorgmedewerkers ondersteunen en zo bijdragen aan een verlichting van de werkdruk. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit certificaat is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het zorgdragen voor het ondersteuningsproces: het inventariseren van ondersteuningsvragen, het afstemmen van de ondersteuning en het evalueren van de ondersteuning met alle betrokkenen. Door het professioneel uitvoeren van de bijbehorende taken kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, de eenduidigheid bij en samenwerking met collega’s en de evaluatie van de hulpverlening.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25780 Begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) 3 -