Maatschappelijke Zorg

Crebocode Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
23312 01-08-2022 - -

Werken in de sociaal-agogische sector betekent direct werken met cliënten. Hierbij speelt de beginnend beroepsbeoefenaar als persoon een essentiële rol. Zijn/haar kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. De beginnend beroepsbeoefenaar is er steeds op gericht om de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten te ondersteunen en waar mogelijk te vergroten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de beginnend beroepsbeoefenaar: • betrokken; • empathisch; • assertief; • representatief; • reflectief en • integer zijn. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt vraaggericht, methodisch, hygiënisch, veilig, omgevingsgericht, probleemoplossend en ergonomisch verantwoord. Verder is hij/zij geduldig, digitaal vaardig en weet hij/zij inhoud te geven aan zijn/haar voorbeeldfunctie.

Code Titel
C0092 Borgen van professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg
C0094 Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg
C0098 Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg
C0100 Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg
C0101 Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg
C0103 Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg
C0104 Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg
C0108 Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg
Kwalificaties
Crebo Kwalificatie Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25780 Begeleider maatschappelijke zorg 3 01-08-2022 - -
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 4 01-08-2022 - -