Office- en managementsupport

Crebocode Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
23231 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2028

In een organisatie of bedrijf heeft iedere leidinggevende andere wensen. Hierdoor kunnen office taken sterk variëren. De werkrelatie is gebaseerd op vertrouwen. De office assistant/management assistant stelt zich zakelijk en professioneel op waarbij hij/zij representatief en klantgericht is. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is een proactieve houding essentieel en is een verschuiving te zien van uitvoerend naar faciliterend. Hij/zij denkt mee met de leidinggevende (co-management). Office assistants/management assistants zijn in staat hun eigen werkzaamheden te plannen en te organiseren. Het is cruciaal dat zij weten en begrijpen in welke context de organisatie opereert. Ze hebben inzicht hebben in bedrijfsprocessen en de planning en control cycli. Projectmatig kunnen denken en handelen is een voorwaarde voor het uitvoeren van de taken. Het werken op organisatieniveau voor directie en/of management impliceert dat hij/zij zich dient te houden aan neutraliteit en absolute geheimhoudingsplicht. De office assistant/management assistant is zich te allen tijde bewust van de vertrouwelijkheid van informatie. De office assistant/management assistant moet procedureel kunnen denken, de samenhang tussen activiteiten kunnen bewaken, efficiënt werken, organisatorische en communicatieve vaardigheden hebben, logisch kunnen nadenken en een moderne vreemde taal en de Nederlandse taal goed beheersen. Hij/zij heeft oog voor cultuur specifieke zaken en werkt consequent nauwkeurig en geconcentreerd. Tevens dient hij/zij bij werkzaamheden die zich tegelijkertijd aandienen, concentratie en nauwkeurigheid te behouden, prioriteiten te stellen, overzicht te bewaren en ordelijk te zijn. Dat alles vergt een flexibele houding. Veranderingen in organisaties volgen elkaar steeds sneller op; de office assistant/management assistant maakt zich snel nieuwe vaardigheden eigen met betrekking tot bijvoorbeeld digitalisering van bedrijfsprocessen en social media.

Code Titel
Geen documenten gevonden
Kwalificaties
Crebo Kwalificatie Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25573 Office assistant 3 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2027
25574 Management assistant 4 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2028