BSO 4 tot 8 jaar

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0793 240 Verdiepend 19-07-2017 - Nee Nee

Via het verdiepende keuzedeel BSO 4 tot 8 jaar verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar specifieke vakkennis en vaardigheden ten behoeve van de brede ontwikkeling en het welbevinden van jonge kinderen binnen de BSO. Daarbij stemt zij af met de bij het kind betrokken partijen, zoals het basisonderwijs. De beginnend beroepsbeoefenaar moet de ontwikkelingslijn van het kind volgen, er met afstand naar kunnen kijken en bepalen welke aanpak erbij nodig is. Bij de ontwikkeling van de kinderen zijn welbevinden en betrokkenheid belangrijke voorwaarden. Speciale aandacht is er binnen het keuzedeel voor het observeren van kinderen, het aansluiten bij de belevingswereld en introduceren in de wereld en het zorgen dat verwonderen, verkennen en experimenteren worden gestimuleerd.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25909 Buurtsportcoach Sport en Bewegen 4 -
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en Bewegen 4 -
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en Bewegen 4 -
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25698 Onderwijsassistent Pedagogisch Werk 4 -
25696 Pedagogisch medewerker kinderopvang Pedagogisch Werk 3 -
25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang Pedagogisch Werk 3 -
25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang Pedagogisch Werk 3 -