BSO 8 tot 12 jaar

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0611 240 Verdiepend 19-07-2016 - Ja Nee

In dit verdiepende keuzedeel komen de volgende specifieke vakkennis en vaardigheden ten behoeve van de opvang en ontwikkeling van oudere kinderen (8 tot 12 jaar) binnen de BSO aan de orde: ontwikkelingspsychologie, aansluiten bij interesses, talenten en de actualiteit van de buitenwereld vanuit een veilig klimaat, motiveren en uitdagen, coaching bij de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, omgaan met pestgedrag van kinderen, toewerken naar wederzijdse afhankelijkheid in plaats van onafhankelijkheid, afstemming op de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en gesprekstechnieken.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

Het werken met de oudere kinderen op de BSO vraagt om specifieke kennis en begeleidingsvaardigheden. Met dit verdiepende keuzedeel doet de Pedagogische Medewerker (pm’er) kennis en vaardigheden op de volgende terreinen”: ontwikkelingsmijlpalen, pré-puberteit, talentontwikkeling, kinderparticipatie, inclusie, mediawijsheid, omgaan met pesten, herkennen verslavingsproblematiek, coachend begeleiden, enz. Voor pm’ers op de BSO is deze inhoud van toegevoegde waarde: • Deze oudere kinderen zijn vaak erg zelfstandig waardoor ze behoefte hebben aan veel vrijheid. Tegelijkertijd zijn ze er meestal nog niet aan toe om alleen thuis te zijn na school. In dit spanningsveld zoeken Pm’ers naar een aanbod waarin zowel individuele vrijheid van het kind als verbinding met de groep tot zijn recht komt. Dit vereist een meer coachende werkwijze dan bij de jongere kinderen. • De bso-tijd wordt gezien als vrije tijd waarin kinderen mogen ontspannen na een drukke dag op school. Tegelijkertijd worden er steeds meer eisen gesteld aan de functie van de kinderopvang ten aanzien van het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, ook bij deze oudere doelgroep. • Actuele thema’s als omgaan met sociale media en inclusie waren vroeger geen onderdeel van de opleiding. Veel pm’ers zoeken naar antwoorden op de vraagstukken die ze tegen komen op deze terreinen. • De samenwerking met scholen is in de IKC’s versterkt en moet leiden tot een ‘ongedeeld’ pedagogisch klimaat. Daarmee is de functie van de BSO medewerker in een ander licht komen te staan. Dit keuzedeel is voor het werkveld in het algemeen van waarde omdat pm’ers meer tools in handen krijgen om effectief om, in de huidige pedagogische context, om te gaan met groepen kinderen van deze leeftijd, en een aantrekkelijk en uitdagend aanbod te biedenwaardoor kinderen en ouders meer gebruik willen maken van deze opvangsoort.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25911 Bewegingsagoog Sport en Bewegen 4 -
25909 Buurtsportcoach Sport en Bewegen 4 -
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en Bewegen 4 -
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en Bewegen 4 -
25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid Sport en Bewegen 4 -
25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid Sport en Bewegen 4 -
25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Sport en Bewegen 4 -
25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Sport en Bewegen 4 -
25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching Sport en Bewegen 4 -
25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching Sport en Bewegen 4 -