Complementaire zorg

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0507 240 Verbredend, Verdiepend 19-07-2016 - Nee Nee

In dit keuzedeel komt het bieden van complementaire (aanvullende) zorg aan bod. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat om interventies toe te passen die het lijden van de zorgvrager* verzachten en/of het welbevinden vergroten. Deze interventies zijn erop gericht om het gezonde in de zorgvrager aan te spreken en te stimuleren, waarbij de eigen krachtbronnen worden aangeboord. * De term zorgvrager wordt gebruikt voor cliënt, patiënt, zwangere, barende en kraamvrouw

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25474 Agogisch medewerker GGZ Maatschappelijke Zorg 4 -
25475 Begeleider gehandicaptenzorg Maatschappelijke Zorg 3 -
25780 Begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg 3 -
25476 Begeleider specifieke doelgroepen Maatschappelijke Zorg 3 -
25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Verzorgende IG 3 -
25491 Gehandicaptenzorg (GHZ) Verzorgende IG 3 -
25491 Kraamzorg (KZ) Verzorgende IG 3 -
25655 Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige 4 -
25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Mbo-Verpleegkundige 4 -
25480 Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) Mbo-Verpleegkundige 4 -