Helpende plus

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0905 240 Verdiepend 04-01-2018 01-08-2022 Ja Nee

Met dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. De beginnend beroepsbeoefenaar kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Zij weet waartoe ze zelf bevoegd is en wanneer ze de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

De arbeidsmarktkansen voor studenten/werknemers die het keuzedeel Helpende plus hebben gevolgd worden vergroot. De Helpende Zorg en Welzijn met een Plus keuzedeel is namelijk breder in te zetten in de zorg. In het keuzedeel is o.a. aandacht voor de grenzen van het handelen, het signaleren en observeren van afwijkingen en hoe daarmee om te gaan. In de werkzaamheden zoals die zich nu voordoen (zorg meer thuis, andersoortige ondersteuning), is dat een belangrijke vaardigheid. Het voorliggende keuzedeel heeft, voorzien van een certificaat, daarmee zowel voor de studenten/werknemers (extra kansen op de arbeidsmarkt) als voor de werkgevers (niveau 2’ers zijn breder inzetbaar, waardoor tekorten worden gevuld) een meerwaarde. Het civiel effect van deze scholing wordt met een landelijke erkenning in de vorm van een keuzedeel met een certificaat vergroot.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25498 Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 2 01-08-2022