Interprofessioneel samenwerken voor cliënten met een verstandelijke beperking

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Geldig tot Certificaten Beroepsvereisten
K1277 720 Doorstroom, Verdiepend 28-10-2021 - Nee Nee

De beroepsbeoefenaar werkt met cliënten met een verstandelijke beperking die een complexe zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben. Vanuit één visie en één ondersteuningsplan werkt hij interprofessioneel samen met diverse zorg- en welzijnsprofessionals van diverse niveaus waarbij de cliënt en zijn sociale netwerk een belangrijke stem hebben. De focus ligt hierbij op interprofessioneel samenwerken en het toepassen van belangrijke theoretische concepten als positieve gezondheid, kwaliteit van bestaan, leefstijl, participatie en samenwerken in de triade van de cliënt met een verstandelijke beperking. Vanuit casuïstiek en vraagstukken werkt hij in dit keuzedeel aan de realisatie van een interprofessioneel ondersteuningsplan en versterking van zijn eigen kwaliteiten. Waar in dit keuzedeel "hij", "hem" en "zijn" wordt gebruikt kan ook "zij", "haar" en "haar" of "deze persoon", "diegene" of "diens" worden gelezen. Dit keuzedeel is tot stand gekomen als onderdeel van een interprofessioneel project rondom Healthy Ageing. Meer informatie is te vinden in de onderwijskundige onderbouwing: https://digik.s-bb.nl/UserControls/DossierResource.ashx?Dedd355d8-36b4-459b-b83e-fd43493e7b8b.

Alfa College, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. SBB

Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet (https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie).

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Levert een bijdrage aan het interprofessionele ondersteuningsplan
Stelt een eigen actieplan bij het interprofessioneel ondersteuningsplan op
Kiest ondersteunende communicatiemethoden en communicatiemiddelen ter opname in het persoonlijk actieplan
Onderzoekt interprofessioneel mogelijke verbeteringen van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning
Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau
25655 Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige 4 -
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Maatschappelijke Zorg 4 -
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg 4 -
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Maatschappelijke Zorg 4 -