Jeugd- en opvoedhulp

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0159 720 Doorstroom, Verbredend, Verdiepend 01-03-2016 - Ja -

De inhoud van dit keuzedeel is zowel gericht op doorstroom als op de beroepspraktijk. In het keuzedeel komen de volgende onderwerpen aan bod: - Verwerven van studievaardigheden gericht op sociaal-agogische studie in het hbo; - Ondersteunen van jeugdigen individueel en in een groep; - Ondersteunen van het systeem bij de opvoeding; - Afstemmen met andere jeugd- en opvoedhulp-professionals.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
K0159 Als je wilt werken als opvoedhulp of ambulant begeleider heb je bijzondere vaardigheden nodig. In dit programma ga jij je daarom verdiepen in de dagelijkse praktijk van bijvoorbeeld passend onderwijs, een jongerencentrum of een zorgboerderij! Je leert de doelgroep goed kennen en weet straks…

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

De inhoud van dit keuzedeel is gericht op doorstroom naar een hbo-studie en op de beroepspraktijk. Het mbo-certificaat jeugd- en opvoedhulp vergroot de inzetbaarheid van MZ en MZ-VZ-IG-gediplomeerden in het werkveld. De inhoud is een goede aanvulling op de rijke praktijkervaring van de mbo gediplomeerde.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt jeugdigen individueel en in een groep
Ondersteunt het systeem bij de opvoeding
Stemt af met andere jeugd- en opvoedhulp-professionals
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Inschrijven tot
25474 Agogisch medewerker GGZ Maatschappelijke Zorg 4 -
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25485 Onderwijsassistent Pedagogisch Werk 4 -
25698 Onderwijsassistent Pedagogisch Werk 4 -
25485 Onderwijsassistent Pedagogisch Werk 4 -
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Maatschappelijke Zorg 4 -
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg 4 -
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Maatschappelijke Zorg 4 -