Marketing (verdieping)

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0819 480 Verdiepend 19-07-2017 - Nee Nee

Het keuzedeel bevat een verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van diverse aspecten van marketing, te weten: begrippen in het vakgebied marketing, grondslagen van de marketingplanning, externe omgeving, bedrijfstakomgeving, de vraag- en aanbodzijde van de markt, afnemersgedrag (consumenten/bedrijfsmatig aankoopgedrag), marktonderzoek, interne omgeving, marketingstrategie, product/dienstenbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid, communicatiebeleid, internationale marketing en online marketing.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
Het keuzedeel bereidt de beginnend beroepsbeoefenaar voor op deelname aan het examen NIMA A Marketing (exclusief). De verdiepende kennis en vaardigheden zijn een pré bij toetreding tot de arbeidsmarkt.
Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25132 (Junior) accountmanager Commercie 4 -
25134 Commercieel medewerker Commercie 3 -
25877 Junior accountmanager Commercie 4 -
25878 Junior manager groothandel Commercie 4 -
25184 Manager/ondernemer horeca Ondernemer horeca/bakkerij 4 -
25148 Medewerker marketing en communicatie Marketing, communicatie en evenementen 4 -
25807 Retailmanager Retail management 4 -
25809 Retailspecialist Retail advies 3 -
25165 Vakman-ondernemer Ondernemerschap op basis van vakmanschap 4 -
25997 Vakspecialist ondernemer Ondernemerschap op basis van een vakspecialisme 4 -