Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische zorgvrager

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K1236 240 Verdiepend 22-05-2021 - Ja Nee

Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar verdieping bij het verlenen van passende zorg en ondersteuning aan zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen. De beginnend beroepsbeoefenaar doet kennis en ervaring op voor het kunnen omgaan met het (onbegrepen) gedrag van zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen.

ROC Midden Nederland in samenwerking met SBB

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

Dit keuzedeel is bedoeld voor zorgmedewerkers op niveau 2 (Helpende zorg en welzijn)?

Als gevolg van de ontwikkeling dat er steeds meer ouderen in Nederland zijn, hebben werkgevers in de zorg te maken met steeds meer zorgvragers met complexe psychogeriatrische ziektebeelden. Dit resulteert in een scholingsbehoefte op specifieke vaardigheden om met het functioneren en het gedrag van deze zorgvragers om te gaan en het hebben van basiskennis van psychogeriatrische problemen en ziektebeelden. Deze scholingsbehoefte wordt onderschreven door het programma ‘Thuis in het verpleeghuis: waardigheid en trots op elke locatie’ van het ministerie van VWS, waarin een van de doelstellingen is om te zorgen voor voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners, die onder andere passende zorg kunnen bieden aan psychogeriatrische zorgvragers. Door het keuzedeel ‘Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische zorgvrager’ in te zetten voor bijscholing van zorgmedewerkers op niveau 2 (Helpende zorg en welzijn) kan aan deze scholingsbehoefte worden voldaan.

Na het volgen van dit keuzedeel is de zorgmedewerker op niveau 2 (Helpende zorg en welzijn) beter toegerust om een bijdrage te leveren aan de complexe zorg die nodig is voor de doelgroep psychogeriatrische zorgvragers.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Biedt dagelijkse ondersteuning aan zorgvrager met psychogeriatrische aandoening
Gaat om met onbegrepen gedrag van de zorgvrager met psychogeriatrische aandoening
Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau
25498 Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 2 -