Peercoaching in de praktijk

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0996 240 Verdiepend 01-07-2018 - Ja Nee

In dit keuzedeel leert de peercoach coachende en begeleidende vaardigheden toe te passen die zij kan inzetten ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van peers (collega’s en/of studenten). De peercoach en de gecoachte leren op een gelijkwaardige manier van en met elkaar door elkaar feedback te geven en te reflecteren op hun rol. Het keuzedeel zorgt ervoor dat de beginnend beroepsbeoefenaar bezit over coachingsvaardigheden, doelgerichtheid en leervermogen vanuit realiteitsbesef en empathisch bewustzijn. Deze kan zij inzetten in een werk- en leeromgeving.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
K0996 In het werkveld wordt het steeds belangrijker om zo efficiënt mogelijk met tijd en middelen om te gaan. Peercoaching is een manier voor bedrijven en instellingen om minder tijd kwijt te zijn aan het individueel coachen van onervaren collega’s en/of studenten. Peercoaches maken peers…

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

Dit keuzedeel is bedoeld voor werknemers met een VIG-diploma, die werkbegeleiding geven aan zowel (bol en bbl)-studenten als zij-instromers in de (ouderen)zorg, zowel intra- als extramuraal.

Als gevolg van de ontwikkeling dat de vraag naar nieuwe mensen in de zorg toeneemt, maar ook het aantal mensen dat deze sector verlaat, hebben werkgevers in de zorg te maken met het probleem dat er meer aandacht nodig is voor de positie en ruimte voor de (toekomstige) zorgprofessional (o.a. leerlingen/stagiaires). Dit resulteert in een scholingsbehoefte voor werkbegeleiders in het kader van leven lang ontwikkelen en onboarding. Deze scholingsbehoefte wordt onderschreven door het actieplan “Werken in de zorg” van VWS en het SER rapport ‘Zorg voor de toekomst’, waarin wordt gestuurd op meer vaardigheden voor werknemers om de begeleiding op de werkvloer beter te begeleiden in het kader van boeien en binden, onboarding en het verminderen van de uitstroom. Door het keuzedeel Peercoaching in de praktijk (K0996) in te zetten voor (bij)scholing van werknemers met een Verzorgende IG-diploma die werkbegeleiding geven aan studenten, kan aan deze scholingsbehoefte worden voldaan.

Na het volgen van dit keuzedeel is de werknemer met een VIG-diploma die werkbegeleiding geeft aan studenten beter toegerust om studenten en collega’s in de zorg te coachen en te begeleiden.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25474 Agogisch medewerker GGZ Maatschappelijke Zorg 4 -
25709 Bedrijfsleider paardensport en -houderij Paardensport en -houderij 4 -
25475 Begeleider gehandicaptenzorg Maatschappelijke Zorg 3 -
25780 Begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg 3 -
25476 Begeleider specifieke doelgroepen Maatschappelijke Zorg 3 -
25135 Contactcenter medewerker Commercie 3 -
25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Verzorgende IG 3 -
25491 Gehandicaptenzorg (GHZ) Verzorgende IG 3 -
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -