Aangepaste dienstverlening Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op s-bb.nl.

Peercoaching in de praktijk

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Geldig tot Certificaten Beroepsvereisten
K0996 240 Verdiepend 01-07-2018 - Ja Nee

In dit keuzedeel leert de peercoach coachende en begeleidende vaardigheden toe te passen die zij kan inzetten ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van peers (collega’s en/of studenten). De peercoach en de gecoachte leren op een gelijkwaardige manier van en met elkaar door elkaar feedback te geven en te reflecteren op hun rol. Het keuzedeel zorgt ervoor dat de beginnend beroepsbeoefenaar bezit over coachingsvaardigheden, doelgerichtheid en leervermogen vanuit realiteitsbesef en empathisch bewustzijn. Deze kan zij inzetten in een werk- en leeromgeving.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25474 Agogisch medewerker GGZ Maatschappelijke Zorg 4 -
25475 Begeleider gehandicaptenzorg Maatschappelijke Zorg 3 -
25476 Begeleider specifieke doelgroepen Maatschappelijke Zorg 3 -
25135 Contactcenter medewerker Commercie 3 -
25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Verzorgende IG 3 -
25491 Gehandicaptenzorg (GHZ) Verzorgende IG 3 -
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Pedagogisch Werk 4 -
25491 Kraamzorg (KZ) Verzorgende IG 3 -