Specifieke doelgroepen sport en bewegen

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Geldig tot Certificaten Beroepsvereisten
K0288 240 Verdiepend 01-03-2016 - Ja -

In het keuzedeel 'specifieke doelgroepen sport en bewegen' leert de beginnend beroepsbeoefenaar om voor één (of meer) specifieke doelgroepen sport- en/of beweegactiviteiten aan te bieden die aansluiten bij de mogelijkheden van de deelnemers. Specialisatie is mogelijk in: - ouderen - deelnemers met een lichamelijke of zintuiglijke beperking - deelnemers met een verstandelijke beperking - deelnemers met psychiatrische problematiek - deelnemers met gedragproblematiek - deelnemers met een (chronische) ziekte - deelnemers met neurologische aandoeningen.

Regionale en lokale sport- en bewegen aanbieders zijn nog onvoldoende toegerust om ook specifieke doelgroepen adequaat te ondersteunen bij de diverse sport- en bewegen activiteiten. Deze scholingsbehoefte wordt onderschreven door Gehandicaptensport Nederland, Achterhoek in beweging, Estinea, Elver, Stichting ZoZijn Zorg en Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en sluit tevens aan bij het in 2018 gesloten Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ en het Nationaal Preventieakkoord.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en Bewegen 4 -
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en Bewegen 4 -
25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid Sport en Bewegen 4 -
25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid Sport en Bewegen 4 -
25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Sport en Bewegen 4 -
25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Sport en Bewegen 4 -
25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching Sport en Bewegen 4 -
25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching Sport en Bewegen 4 -
25415 Sport- en bewegingsleider Sport en Bewegen 3 -
25415 Sport- en bewegingsleider Sport en Bewegen 3 -