Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Code SBU Aard van keuzedeel Geldig vanaf Inschrijven tot Certificaten Beroepsvereisten
K0119 480 Verdiepend 01-03-2016 - Ja -

Het keuzedeel is een verdieping. Het keuzedeel bevat verplegende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt; - Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan; - Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen; - Biedt passende zorg; - Voert verpleegtechnische handelingen uit; - Evalueert en legt de zorgverlening vast.

Toon eerdere overlapchecks Verberg eerdere overlapchecks
Geen overlap
Ondoelmatige overlap
Code Titel Resultaat
Doe de overlapcheck voor dit keuzedeel

Er is geen kwalificatie gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Extra informatie met betrekking tot het mbo-certificaat

Dit keuzedeel biedt een aanvulling voor medewerkers in de maatschappelijke zorg, vergroot arbeidsmarktkansen voor werkenden en werkzoekenden

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt
Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan
Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
Biedt passende zorg
Voert verpleegtechnische handelingen uit
Evalueert en legt de zorgverlening vast
Gekoppelde kwalificaties
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Koppeling tot
25474 Agogisch medewerker GGZ Maatschappelijke Zorg 4 -
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Maatschappelijke Zorg 4 -
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg 4 -
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Maatschappelijke Zorg 4 -
25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij Zorg en groen 4 -
25922 Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij Zorgboerderij 4 -
25479 Thuisbegeleider Maatschappelijke Zorg 4 -