Assistent dienstverlening en zorg

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25251 1 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2025

De assistent dienstverlening en zorg werkt in verschillende sectoren en branches. In de sector zorg en welzijn werkt de assistent dienstverlening en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kleinschalige woonvormen, instellingen voor gehandicapten of in een ziekenhuis, bij zwembaden en sportverenigingen, in de kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sociaal cultureel werk en speeltuinen. Iedereen die in de kinderopvang, de gehandicaptenzorg of het onderwijs werkt (ook wanneer het een stage is), moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. In de kappersbranche werkt hij in kapsalons. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche werkt hij onder meer in kantoren en scholen en bij facilitaire diensten van instellingen. Facilitair werk doet hij óf van binnenuit bij een facilitaire dienst óf van buitenaf vanuit een facilitair dienstverlener. In de gastvrijheidssector werkt hij in horecagelegenheden. Hij voert zijn werk uit bij organisaties als scholen, gemeentes, zorginstellingen, kantoren, conferentieoorden, in bedrijven als restaurants, zalencomplexen en cafés en in diverse productieomgevingen. Afhankelijk van het werk, voert hij het uit op een vaste locatie of op verschillende locaties binnen één of meer gebouwen. Het assisterende werk verschilt per werkplek. Zo kan in een zorginstelling het verzorgen van textiel in zijn takenpakket zitten, assisteert hij in de kapsalon bij haarbehandelingen en is hij klanten en gasten van dienst, kan het in allerlei organisaties gaan om inrichten van een ruimte voor bepaalde activiteiten, werkt hij in de schoonmaak op basis van een schoonmaakprogramma, etc. In zijn werk heeft hij soms, behalve met collega's, geen contacten met anderen in de werkomgeving. Er zijn de nodige werksoorten waar dat wel het geval is. Hij kan dan te maken krijgen met allerlei soorten mensen, zoals kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouderen, en verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Hij is team-, klant- en servicegericht. Hij handelt onbevooroordeeld en is er op gericht dat klanten/cliënten zich veilig voelen.

Code Titel
Geen documenten gevonden
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
Voert (assisterende) werkzaamheden uit
Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Maakt (werk)ruimtes gebruiksklaar
Voert zorgend en/of dienstverlenend werk uit in werk-, woon- en leefomgeving
Staat derden te woord en verwijst hen door
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0426 Assisteren bij het beheer van de openbare ruimte 24-01-2020 -
K1014 Bereiden van eenvoudige gerechten 24-01-2020 -
K0022 Digitale vaardigheden basis 24-01-2020 -
K0028 Duurzaamheid in het beroep A 24-01-2020 -
K0984 Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs 24-01-2020 -
K0802 Engels A2/B1 24-01-2020 -
K0803 Engels B1/B2 24-01-2020 -
K0985 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs 24-01-2020 -
K0986 Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs 24-01-2020 -
K0987 Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs 24-01-2020 -