Begeleider maatschappelijke zorg

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25780 3 01-08-2022 - -

De begeleider maatschappelijke zorg richt zich afhankelijk van de behoeften, mogelijkheden, kracht en leefsituatie van de cliënt op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfstandig functioneren en het welbevinden (kwaliteit van leven). Hij/zij kan daarbij een balans vinden in wat de cliënt zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. De begeleider maatschappelijke zorg doet zijn/haar werk dan ook in voortdurende dialoog met de cliënt en naastbetrokkenen. Hij/zij moet kunnen omgaan met spanningen en verschillen tussen de wensen, mogelijkheden, normen en waarden van de cliënt en naastbetrokkenen. De insteek is steeds om wat goed is voor de cliënt en wat die wil en kan, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen en met de mogelijkheden die hij/zij als begeleider maatschappelijke zorg heeft. De begeleider maatschappelijke zorg treedt creatief en handelend op in complexe, instabiele en veranderende situaties. Hij/zij gaat professioneel om met zijn/haar gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties en geeft duidelijk zijn/haar grenzen aan.

Code Titel
C0101 Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg
C0104 Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg
C0108 Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg
C0098 Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg
C0100 Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
Ondersteunt de cliënt bij participatie
Voert zorgtechnische handelingen uit
Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan
Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten
Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie
Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0255 Agrarisch loonwerk 01-04-2022 -
K0262 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 01-08-2022 -
K0790 Belevingsgericht werken 01-08-2022 -
K0230 Bewegen in de buurt 01-08-2022 -
K0890 Biologische bedrijfsvoering 01-04-2022 -
K0507 Complementaire zorg 01-08-2022 -
K1092 De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional 01-08-2022 -
K0022 Digitale vaardigheden basis 01-08-2022 -
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 01-08-2022 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -