Monteur laagspanningsdistributie

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25769 2 01-08-2022 - -

Resultaten van zijn beroep zijn: aangelegde laagspanningsnetten, gemonteerde netgebonden laagspanningscomponenten, gemonteerde verbruikersaansluitingen bij klanten en uitgevoerd onderhoud aan laagspanningsnetten en netgebonden componenten. De werkzaamheden hebben betrekking op laagspanningsdistributienetten.

Code Titel
C0142 Verzwaren meterkast laagspanning
C0139 Realiseren van aansluitingen op laagspanningsdistributienetten
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Voorbereiden van de werkzaamheden en inrichten van de werklocatie
Graven van sleuven en putten
Aanleggen en monteren van distributienetten
Gebruiksklaar maken van het aangelegde en gemonteerde distributienet
Afronden en administreren aanleg- en montagewerkzaamheden
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Voorbereiden van werkzaamheden aan laagspanningsdistributienetten
Uit bedrijf nemen van netgebonden laagspanningscomponenten of installaties
Monteren in laagspanningsdistributienetten
Controleren en testen van montagewerk
Administreren en afronden van werkzaamheden aan laagspanningsdistributienetten
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden aan laagspannings-distributienetten
Onderhouden, vervangen en repareren van onderdelen in laagspanningsdistributienetten
In bedrijf stellen van onderhouden/gerepareerde laagspanningsdistributienetten
Administreren en afronden van onderhoudswerkzaamheden aan laagspanningsdistributienetten
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0003 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 01-08-2022 -
K0022 Digitale vaardigheden basis 01-08-2022 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0961 Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0029 Duurzaamheid in het beroep B 01-08-2022 -
K0984 Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0802 Engels A2/B1 01-08-2022 -
K0803 Engels B1/B2 01-08-2022 -
K0985 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -