Praktijkopleider

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25801 4 01-08-2022 - -

Niet van toepassing in dit dossier.

Code Titel
C0090 Aansturen en coachen van begeleiders praktijkleren
C0080 Coördineren van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiairs
C0095 Examinering van studenten
C0087 Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Inventariseert gegevens voor leerplaats- en studentprofielen
Draagt bij aan selectie en aanname van studenten
Regelt de introductieperiode van studenten
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Plant, coördineert en bewaakt de leertrajecten
Ondersteunt de studenten bij het opstellen van het individuele leerplan
Ondersteunt en bewaakt leertrajecten van studenten
Draagt bij aan ontwikkelingsgerichte beoordeling van studenten
Organiseert en bewaakt de bpv-examinering van studenten
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Bevordert een op-maat werkbegeleiding
Instrueert werkbegeleiders in begeleidings- en beoordelingsmethodieken
Coacht werkbegeleiders
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt aan deskundigheidsbevordering
Werkt samen en stemt werkzaamheden af
Evalueert de uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van kwaliteitszorg
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0263 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 01-08-2022 -
K0008 Basismanagement 01-08-2022 -
K0790 Belevingsgericht werken 01-08-2022 -
K0019 Curriculumontwikkeling voor praktijkopleider 01-08-2022 -
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 01-08-2022 -
K0024 Diversiteit 01-08-2022 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0961 Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0031 Duurzaamheid in het beroep D 01-08-2022 -