Praktijkopleider

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25487 4 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028

Niet van toepassing in dit dossier.

Code Titel
C0063 Coördineren van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiairs
C0064 Examinering van (nieuwe) medewerkers en stagiairs
C0061 Aansturen en coachen van begeleiders praktijkleren
C0065 Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
Beroepsprestaties voor de opleiding Praktijkopleider
Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Inventariseert gegevens voor het BPV-beleidsplan
Levert gegevens en adviezen aan voor het ontwikkelen van een BPV-beleidsplan
Coördineert en bewaakt examinering en beoordeling in de BPV
Coördineert en bewaakt de uitvoering van het BPV-beleidsplan
Werkt samen en stemt af met onderwijsinstellingen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Draagt bij aan selectie en aanname van studenten
Regelt de introductieperiode van een student in de BPV
Ondersteunt een student bij het opstellen van zijn individuele leerplan
Ondersteunt en bewaakt het leertraject van een student
Draagt bij aan examinering en beoordeling van een student in de BPV
Evalueert de uitgevoerde werkzaamheden in de BPV
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Bevordert een op-maat werkbegeleiding
Zorgt voor een verdeling van BPV-taken onder werkbegeleiders
Instrueert werkbegeleiders in coaching-, beoordelings- en begeleidingsmethodieken
Coacht werkbegeleiders in hun begeleidingsvaardigheden
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt aan deskundigheidsbevordering
Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0008 Basismanagement 01-03-2016 -
K0790 Belevingsgericht werken 04-01-2018 -
K0019 Curriculumontwikkeling voor praktijkopleider 01-03-2016 -
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 19-07-2016 -
K0024 Diversiteit 29-01-2022 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-04-2018 -
K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 01-04-2018 -
K0961 Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs 01-04-2018 -
K0025 Duits in de beroepscontext A2 01-03-2016 01-10-2018
K0026 Duits in de beroepscontext B1 01-03-2016 01-10-2018