Informatie over XML en webservice

In deze map staat documentatie over de XML en de webservice. Daarnaast vindt u hier een planning voor de publicatie van keuzedelen en kwalificatiedossiers.

Herziening keuzedelen