Borgen van professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg

Code Geldig vanaf
C0092 22-10-2022

Na het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder professionalisering en kwaliteit borgen. De certificaathouder heeft een uitvoerende, adviserende, initiërende en coördinerende rol. Ze handelt zelfstandig, stemt haar handelen af en zonodig bespreekt ze knelpunten met het (multidisciplinair) team of haar leidinggevende. Wanneer nodig consulteert zij deskundigen. De certificaathouder werkt actief aan eigen professionele ontwikkeling, deelt deze kennis met (andere) medewerkers om zo de kwaliteit van zorg te bevorderen en hieraan actief een bijdrage te kunnen leveren. Ook kan hij/zij nieuwe collega’s, stagiaires en of vrijwilligers begeleiden.

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich verder willen professionaliseren en ontwikkelen. Zij hebben willen graag leren om nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers te begeleiden en zijn daardoor gericht op het bewaken van de kwaliteit van de zorg.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg leidt tot brede, creatieve werving van nieuwe medewerkers en activiteiten gericht op behoud van huidige medewerkers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer opgepakt en omgezet in moties die Leven Lang Ontwikkelen structureel gaan borgen. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten kunnen medewerkers en zij-instromers een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de begeleidingscapaciteit en het leren op de werkvloer. Daarnaast draagt dit mbo-certificaat bij aan de borging van de kwaliteit van de ondersteuning. Door het volgen van dit mbo-certificaat gaan certificaathouders doelbewust aan de slag met de kwaliteit van de zorg, zij leren wanneer welke acties nodig zijn om de kwaliteit te borgen. Verder blijven zij hun kennis en vaardigheden ontwikkelen, blijven op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving en zij delen hun nieuwe inzichten, hierdoor zijn ze in staat om samen met hun collega’s verantwoorde, passende ondersteuning te bieden die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit scholingstraject is de certificaathouder direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn in het bewaken van de kwaliteit van de ondersteuning van cliënten in de maatschappelijke zorg en het begeleiden van nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Ook werkt de certificaathouder aan zijn/haar eigen professionele ontwikkeling. Specifieke scholing d.m.v. dit certificaat borgt de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening en verhoogt de werkbegeleidingscapaciteit op de werkvloer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) 4 -