Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg

Code Geldig vanaf
C0094 22-10-2022

Met het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg. De certificaathouder verkrijgt specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een ondersteuningsplan te ontwikkelen en er regie over te voeren. Daarnaast kan de certificaathouder organisatiegebonden taken organiseren en coördineren.

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die belangstelling hebben voor het coördineren en organiseren van de ondersteuning en organisatiegebonden taken.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg leidt tot brede, creatieve werving van nieuwe medewerkers en activiteiten gericht op behoud van huidige medewerkers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer opgepakt en omgezet in moties die Leven Lang Ontwikkelen structureel gaan borgen. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten kunnen medewerkers en zij-instromers geschoold worden in het opstellen van het ondersteuningsplan, het voeren van regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en het organiseren en coördineren van organisatiegebonden taken. Door het volgen van dit mbo-certificaat kunnen medewerkers ingezet worden op de organisatie en coördinatie van de hulpverlening. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit scholingstraject is de certificaathouder direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het regie nemen over het opstellen van het ondersteuningsplan en ook voor de organisatie en coördinatie van de hulpverlening. Het is belangrijk dat de coördinatie van de zorg wordt geborgd en dat er voldoende medewerkers toegerust zijn om dit te kunnen doen, dit mbo-certificaat levert hieraan een belangrijke bijdrage. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, de eenduidigheid bij collega’s en de eenduidigheid in de hulpverlening.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) 4 -