Creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager

Code Geldig vanaf
C0052 31-10-2020

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarbij het creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager (met name in de ouderenzorg) centraal staat. Het gaat om het adviseren en instrueren over preventie, communicatie met de betrokkenen, reageren op onvoorziene en crisissituaties en wat daar verder mee samenhangt.

Dit beroepsgerichte onderdeel is bedoeld voor volwassen zijinstromers vanaf 23 jaar zoals herintreders en van werk naar werkzoekenden die willen instromen in de zorg zonder een heel opleidingstraject te hoeven volgen. Het mbo-certificaat is ook bedoeld voor zittende werknemers die vanuit een niveau 2 functie willen doorstromen zonder ambitie of noodzaak om op korte termijn een volledig niveau 3 diploma te halen. Het gaat om de doelgroep die wel in de zorg wil (blijven) werken maar er (nog) niet voor voelt om individuele zorg te verlenen.

Er is met name in de ouderenzorg enorme behoefte aan nieuwe medewerkers (naast het behouden van zittende zorgprofessionals). De werkzaamheden uit dit certificaat vormen een samenhangend geheel waarmee nieuwe medewerkers ingezet kunnen worden op een (niveau 3) takenpakket gericht op de omgeving van de zorgvrager.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie Verzorgende IG is de certificaathouder zelfstandig inzetbaar op een samenhangend takenpakket dat in de kern is gericht op het creëren van een optimale omgeving voor de zorgvrager. Het betreft werkzaamheden gericht op preventie, communicatie, onvoorziene situaties en samenwerking met andere beroepsgroepen.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25656 Verzorgende-IG Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) 3 -